Bliži se kraj godine i vreme je da se sačini plan rada kluba za narednu godinu.Stoga se pozivaju svi zainteresovani članovi kluba da podnesu svoje predloge za akcije u 2020 godini.

Načelnik kluba ,predsednik komisije za planinarske akcije i komisija za planinarske akcije su dužni da do   30-og novembra prikupe sve predloge za organizaciju planinarskih akcija za narednu godinu.Predlog treba da sadrži:

-trajanje akcije (datum početka i završetka)

-cilj akcije ( planina sa nazivom vrhova i njihovim visinama i sl.)

-ime i prezime predlagača

Predloge dostavljati načelniku Ljubi Popovu ili predsedniku komisije Mići Stankoviću , kao i elektronski na adresu: office@kpzrenjanin.org.rs

Usvojeni predlozi se unose u kalendar aktivnosti za narednu godinu, koji odobrava Upravni odbor, a potom ga objavljuje i štampa najkasnije do 20-og decembra.

Pravo da predloži organizaciju, organizuje i vodi planinarsku akciju ima svaki član klojem je KP"Zrenjanin" matični klub , neprekidno u poslednje dve godine , sa zvanjem vodiča PSS ili iskusni planinar koji je već boravio na navedenoj planini. Listu vodiča i organizatora planinarskih akcija za narednu godinu predlaže Komisija za planinarske akcije , a odobrava UO kluba.

 

                                                                            V A Ž N O

 

Već pet godina organizujemo akcije po okolini Zrenjanina u okviru programa PEŠAČENJE I PLANINARENJE , koji jepodržan od strane Ministarstva omladine i sporta.Naš društveno odgovoran rad sa građanstvom , kroz pomenute akcije , prepoznat je od strane javnosti , tako da će i ubuduće pozivi na pešačenja biti objavljivani u lokalnim medijima. Pozivaju se svi članovi kluba zainteresovani za ovakvu aktivnost , da dostave svoje predloge o mestu i vremenu održavanja akcije.Vodiči t.j. organizatori ovakvih akcija ne moraju biti sa liste lokalnih vodiča kluba , ali moraju položiti kraći test kod načelnika kluba. Odobreni predlozi će biti uneseni u plan rada kluba za 2020 godinu.Molimo vas da vaše predloge dostavljate u prostorijama kluba svakog utorka od 19-20 h, telefonski načelniku ili predsedniku , kao i elektronskim putem na zvaničnu adresu:

office@kpzrenjanin.org.rs 

                                                                           načelnik:Ljuba Popov 064/1757325

                                                                           predsednik:Milan Milojević 062/264-970