U cilju sačinjavanja paralelnog i izvodljivog plana rada u sadašnjim uslovima , kada još nema manifestacija i takmičenja , mole se svi članovi da do sledećeg sastanka ( u utorak) dostave svoje predloge za akcije , odnosno ono što bi , taj ko predloži , mogao voditi i organizovati. Predlog treba da sadrži konkretan datum i lokaciju. Predloge dostavljati ovde ili na m-e-mail kluba office@kpzrenjanin.org.rs

sekretar kluba Jadranka Kostovski