Aktuelno

SKUPŠTINA KLUBA (01.03.2018)

Objavljeno: 13.02.2018 00:00:00

Na osnovu čl.31-37 statuta kluba planinara „ZRENJANIN“ i odluke Upravnog odbora , sazivam izbornuu Skupštinu kluba za 01.03.2018. (četvrtak) sa početkom u 20 h , u velikoj sali u suterenu, ul.Makedonska 11 , Zrenjanin.

D N E V N I R E D

 1. Otvaranje sednice skupštine i pozdrav domaćina
 2. Izbor radnih tela Skupštine
  • radnog predsedništva(predsednik+dva člana)
  • verifikacione komisije(tri člana)
  • izborne komisije (tri člana)
  • zapisničar
  • overivači zapisnika (dva overivača)
 3. Izveštaj verifikacione komisije
 4. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 6. Izveštaji o radu kluba za 2017 god.
  • izveštaj načelnika
  • finansijski izveštaj
  • izveštaj nadzornog odbora
  • izveštaj veća časti
 7. Diskusija o podnetim izveštajima
 8. Usvajanje podnetih izveštaja
 9. Plan aktivnosti za 2018 god.
 10. Usvajanje kandidacionih listi
 11. Glasanje
 12. Proglašenje izabranih članova organa kluba
 13. Razrešenje dosadašnjih organa kluba
 14. Pozdravna reč novog predsednika kluba
 15. Imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje kluba
 16. Razno


Nakon skupštinskog dela , održaće se planinarsko veče.
Mole se svi oni koji žele da učestvuju na planinarskoj večeri
da prema svojim mogućnostima donesu grickalice i piće kako bismo obogatili zajedničku trpezu

VAŽNO OBAVEŠTENJE:
Mole se svi predlagači kandidata , sami kandidati , kao i ostali članovi kluba da pogledaju statut kluba koji se nalazi na našem sajtu u folderu „akti“ , kako bi se upoznali sa obavezama, dužnostima, odgovornostima i pravima članova organa kluba.Pažljivo proučite Proceduru kandidovanja za organe kluba i Poslovnik o radu izborne skupštine. Popunjene kandidacione liste , molimo da što pre dostavljate , kako bi blagovremeno sačinili izborne liste.Izborna i kandidaciona procedura je usaglašena sa Pravilnikom PSS-a , a sve u cilju unapređenja rada organa kluba.
Takođe se mole svi članovi kluba koji se nalaze na priloženoj listi (zbirna lista članova kluba koji su platili članarinu u 2017 g. i dali saglasnost za učeće u radu skupštine i članovi koji su uplatili članarinu u tekućoj godini) , kao i članovi koji nisu na listi , a članarinu će uplatiti do 27.februara , da obavezno prisustvuju izbornoj skupštini i svojim prisustvom omoguće kvorum i nesmetan rad skupštine.

PREDSEDNIK KLUBA PLANINARA: Milan Milojević


Obaveštenje o osnovnoj planinarskoj obuci (22.02.2018)

Objavljeno: 07.02.2018 00:00:00

Obaveštenje

Ovim putem obaveštavamo sve članove koji do sada nisu stekli uverenje o položenoj osnovnoj planinarskoj obuci, kao i ostale zainteresovane, da će se prvi čas kursa održati 22.02.2018. (četvrtak) u klupskim prostorijama u Makedonskoj 11 sa početkom u 19 h. Kandidati su dužni da popune prijavni obrazac koji je u prilogu. Za one koji nemaju uslova, prijava će se odraditi na prvom času kursa.

Prijavni obrazac
Obaveštenje o osnovnoj planinarskoj obuci


ZIMSKI USPON NA TREM (23.02.2018)

Objavljeno: 25.01.2018 00:00:00

PROGRAM I PLAN AKCIJE:

- mesto: Suva planina
- termin: 23.02. – 24.02.2018.
- skup učesnika: 15:00 h, na OMV pumpi kod glavne autobuske stanice
- prevoz: sopstveni prevoz do Beograda; od Beograda dalje u organizaciji PD “Policajac Josif Pančić”
- polazak iz Beograda: 17h
- povratak: 24.02.2018. u kasnim večernjim satima
- ishrana: iz ranca, nakon završetka akcije organizator obezbeđuje ručak (planinarski pasulj, salata, hleb)
- oprema: obavezne su duboke planinarske cipele, kamašne, odeća slojevita, u skladu sa vremenskim prilikama, kapa, rukavice, zaštita od sunca (krema i naočare), planinarski štapovi, čeona lampa, poželjno je nabaviti dereze
- smeštaj: u privatnom smeštaju u Niškoj Banji

Plan puta:


Petak, 23.02.2018.
15:00 polazak iz Zrenjanina sopstvenim prevozom
16:45 dolazak na ugao Skerlićeve i Drinske
17:00 polazak sa PD “Policajac Josif Pančić” ka Niškoj Banji

Dalje aktivnosti u skladu sa najavom društva koje organizuje akciju:
Trem 2017 - zvanicni poziv

Subota, 24.02.2018.


23:00 dolazak u Beograd, zatim povratak u Zrenjanin sopstvenim prevozom

- cena akcije: 2900 din ( put od Beograda do mesta akcije, smeštaj u Niškoj Banji )
- cena ručka po završetku akcije: 150 din
- cena prevoza: sopstveni prevoz automobilima do Beograda i nazad, zavisi od broja putnika po automobilu
- akontacija u iznosu 2300 din uplaćuje se gotovinom na sastancima kluba u Makedonskoj 11, svakog utorka od 19-20 h
- u slučaju odustajanja, akontacija se vraća samo ako se nađe zamena
- u slučaju otkazivanja akcije, akontacije se vraćaju na sastanku kluba
- prijave za akciju na sastancima kluba ili na mob.tel. 063-1156524
- opšte: vodič zadržava pravo izmene plana, u skladu sa uslovima na terenu

Važno!
S obzirom na to da putujemo sa planinarskim klubom iz Beograda, potrebno je da prijavu izvršimo što pre zbog rezervacije mesta

Pravo učešća imaju planinari sa uplaćenom markicom PSS za tekuću godinu
Svako nastupa na sopstvenu odgovornost shodno pravilniku PSS.
Učesnici su dužni da potpišu izjavu o rizicima i pruzimanju odgovornosti

Organizator akcije: Antonija Jevtić Tabakov, 063-1156524


PEŠAČIMO I PLANINARIMO - Belo Blato - Kobasicijada (10.02.2018)

Objavljeno: 17.01.2018 00:00:00

Na predlog Ministarstva omladine i sporta, K.P.“Zrenjanin“ pokreće

P R O G R A M

masovnog rekreativnog angažovanja građana Zrenjanina kroz pešačke izlete pod nazivom

PEŠAČIMO I PLANINARIMO

PROGRAM I PLAN AKCIJE:
- mesto:Belo Blato - Kobasicijada
- termin:10.02.2018. - subota
- skup učesnika i polazak :7:00 h na Žitnom trgu , Zrenjanin
- povratak:10.02.2018. po nahođenju učesnika u popodnevnim satima
- ishrana: iz ranca, poneti vodu (u Belom Blatu se na manifestaciji mogu kupiti pečene kobasice po pristupačnim cenama)
- oprema: zimska slojevita , duboke cipele, poneti zaštitu od eventualne kiše.
- plan ture: u slučaju niske temperature i zamrznute podloge ići će se preko mužljanske kolonije , pored peskare Vojvodinaputa , preko mužljanskih ritova , do Šuvajke , pa prevlakom između jezera Mika i Koča do Belog Blata.Ako je temperatura u plusu , a teren nije raskvašen , ići će se nasipom na desnoj obali Begeja do Sibile i dalje asfaltom do Belog Blata.Ako je temperatura u plusu i raskvašena podloga ići će se preko Mužlje i Lukinog Sela , asfaltnim putem. Ukupna dužina staze je oko 19 km. U Belom Blatu je predviđen odmor uz posetu manifestaciji Kobasicijada u trajanju od 1 h ili prema dogovoru učesnika. Povratak je taksi prevozom - cena oko 200 din po osobi.

Svi učesnici nastupaju na sopstvenu odgovornost.
Vodič zadržava pravo izmene plana.
Vidimo se u subotu na Žitnom trgu !

Vodiči:Milena Sič mob.tel. 0612697180


PEŠAČIMO I PLANINARIMO - ARAČA-SLANO KOPOVO ( NOVI BEČEJ-NOVO MILOŠEVO) (27.01.2018)

Objavljeno: 17.01.2018 00:00:00

Na predlog Ministarstva omladine i sporta, K.P.“Zrenjanin“ pokreće

P R O G R A M

masovnog rekreativnog angažovanja građana Zrenjanina kroz pešačke izlete pod nazivom

PEŠAČIMO I PLANINARIMO

PROGRAM I PLAN AKCIJE:
- mesto: ARAČA-SLANO KOPOVO ( NOVI BEČEJ-NOVO MILOŠEVO)
- termin: 27.01.2017-subota
- skup učesnika: 07:10 h na GLAVNOJ ŽELEZNIČKOJ STANICI ZRENJANIN
- povratak: 27.01.20167 U 19:08 h po redu vožnje na glavnoj železničkoj stanici
- ishrana: iz ranca, poneti vodu (na stazi nema mogućnosti snabdevanja vodom)
- oprema: zimska (topla odeća,duboke cipele,preobuka,kamašne,bater lampa)
- plan ture: sa glavne železničke stanice Zrenjanin , voz polazi po redu vožnje u 07:25 h, a u Novo Miloševo stiže po redu vožnje u 09:10 h.Sa stanice Novo Miloševo Polje se krećemo atarom 7.6 km do Arače.Nastavljamo dalje atarom 9.4 km do specijalnog rezervata prirode „Slano Kopovo“.Ulazimo u Novi Bečej i posle 6.3 km, oko 15 – 16 h stižemo u Klub Skladište,ul.Petra Drapšina 16 (064/2149207) gde pravimo pauzu do 17:20 h , a zatim još 1.7 km do železničke stanice gde je po redu vožnje polazak u 18:01 h
- ukupna dužina pešačke staze 25 km.
- cena voznih karata 242+153 din.- ( u slučaju većeg broja učesnika moguće je koristiti grupnu kartu čime bi cena prevoza bila manja)
- ostale napomene:za nedelju je najavljena dnevna temperatura oko 0 stepeni , što može prouzrokovati blato na stazi, pa obuću prilagoditi iznetom.Pretežni smer kretanja je od severa ka jugu ,( u slučaju najavljenog severca, vetar će biti u leđa, a u slučaju košave-čeoni vetar)

Svi učesnici nastupaju na sopstvenu odgovornost.
Vodič zadržava pravo izmene plana.

Vodič:Milan Milojević (m.b.470)mob.tel. 062/264-970
Vidimo se u subotu na železničkoj stanici


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52