Dnevni red Skupštine kluba zakazane za 14.3.2024.

OSNOVNA PLANINARSKA OBUKA
February 13, 2024
Godišnji plan akcija kp Zrenjanin za 2024. godinu
April 10, 2024
Prikaži sve:

Na osnovu čl.33 statuta Kluba planinara „ZRENJANIN“ i odluke Upravnog odbora, zakazujem redovnu godišnju Skupštinu kluba za 14.03.2024. (četvrtak) sa početkom u 18 h , u velikoj sali u suterenu, ul. Makedonska 11 , Zrenjanin.

D N E V N I R E D
1. Otvaranje redovne Skupštine i pozdravna reč predsednika
2. Izbor radnih tela Skupštine
-radnog predsedništva(predsednik +dva člana) ,
– verifikacione komisije (2 člana)
-jedan zapisničar i
-dva overivača
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda
4.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
5.Izveštaj o radu kluba za 2023 god.
6.Finansijski izveštaj za 2023 god.
7.Izveštaj nadzornog odbora za 2023 god.
8.Izveštaj veća časti za 2023 god.
9. Diskusija i usvajanje podnetih izveštaja
10. Dodela Povelje Dimitriju Jankoviću
10 .Razno – projekcija fotografija sa naših akcija
Nakon skupštinskog dela predvidjeno je prigodno druženje kao i predhodnih godina.

PREDSEDNIK
KLUBA PLANINARA
______________
Vladimir Vukojević