Carska bara

SUSRET PLANINARA – CARSKA BARA 2021.

Tradicionalna akcija u organizaciji Kluba planinara ,,Zrenjanin”.


Klub planinara “Zrenjanjin” poziva sve zainteresovane da učestvuju na tradicionalnoj akciji
SUSRET PLANINARA “CARSKA BARA 2021.”

Susret se održava na lokalitetu Specijalnog prirodnog rezervata ptica močvarica “Stari Begej-Carska bara” koji je udaljen 15 km od Zrenjanina, u pravcu Beograda.Lokalitet spada pod zaštitu prirode od 1. do 3. nivoa.

U okviru susreta održaće se sledeće aktivnosti:
pešačko-biciklistički maraton “Banatski ritovi” u dužini od 15 km, sa vodičem. Trasa: pristanište – Carska bara – selo Belo Blato – obodom jezera “Koča” – mlin – pristanište
Otvoreno planinarsko orijentaciono takmičenje KUP Carska Bara
Pešačka tura: pristanište – vidikovac “Carska bara” u dužini od 7 km sa vodičem
kolo Vojvođanske treking lige , start i cilj – pristanište , staze (mali maraton 15.2 km , srednji maraton 20.4 km ; veliki maraton 30.1 km)

Specijalni rezervat prirode “Stari Begej - Carska bara” smešten je na aluvijalnoj ravni Begeja i Tise.


Kažu da je Austro-ugarski prestolonaslednik, car Ferdinand, tuda lovio, pa otuda naziv „Carska“. Kompleks od 1.676ha čini korito Starog Begeja, Carska Bara, Tiganjica, Zegmenjica, Mala Bara, Perleska bara i okolni rit.

Carska Bara kao prirodni rezervat predstavlja stanište za 240 retkih vrsta ptica, od kojih su 130 stanarice, a 110 selice, zbog čega ovaj rezervat predstavlja jednu od najznačajnijih stanica u Evropi. Kako je to jedno od važnih odmorišta na migracionom putu ptica selica, neke vrste tu borave svega desetak dana, a neke, poput divljih gusaka iz Sibira, tu i zimuju.

Na Carskoj bari se gnezdi svih osam vrsti čaplji, tako da je čaplja postala zaštitni znak rezervata. U bogatoj i raznovrsnoj koloniji ptica sreću se i druge vrste, kao na primer pelikan, liska, orao belorepan, livadske i močvarne eje, kormoran, kopci i dr.

U mozaičnom rasporedu šumske, livadske, stepske i močvarne vegetacije svoje stanište pronašle su i neke retke i zaštićene vrste biljaka: beli i žuti lokvanj, slatinska palamida, gorocvet, močvarna orhideja, orašak, sočovica, žabogriz i dr.

PROGRAM SUSRETA


Subota – doček i smeštaj gostiju u sopstvenim šatorima ili u spavonama na adresi Kun Bele 103 , Mužlja-Zrenjanin. Slobodne aktivnosti.

Nedelja -do 9:30-doček gostiju -do 09:30 -prijave za vojvođansku treking ligu -09:30-start takmičara Vojvođanske treking lige -09;45-otvaranje susreta -10:00-polazak na stazu pešačkog maratona 15 km -10:30-polazak na pešačku turu do vidikovca 7 km -12:00-planinarsko orijentaciono takmičenje KUP Carska Bara -15:00-ručak -17:00-podela zahvalnica učesnicima -17:30-druženje i zabava na sletištu -Zatvaranje akcije i ispraćaj gostiju

Vođe grupa su obavezne da prijave svoje članove po dolasku službi za doček gostiju i da vode računa o njima. Obavezno je pridržavati se Pravilnika o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarske akcije. Organizator obezbeđuje pečat akcije za pojedince , kao i zahvalnice za klubove i društva. Za najbolje u orijentacionom takmičenju obezbeđene su medalje. Takmičari Vojvođanske treking lige plaćaju kotizaciju od 300,00 dinara.Učesnici dobijaju učesničku knjižicu sa mapom sa ucrtanim stazama marotona i opisom staza , bedž lige i flašicu vode.Svaki učesnik vojvođanske treking koji uspešno savlada stazu dobija diplomu. Troje prvoplasiranih u muškoj i ženskoj konkurenciji, u četiri starosne kategorije na svakoj stazi dobijaju medalje. Prijave za učešće na akciju slati na adresu: KP”Zrenjanin”, Makedonska 11 , 23000 Zrenjanin