O nama

Osnivačka Skupština podružnice Društva "Fruška Gora" u Velikom Bečkereku održana je 27. aprila 1927. godine u Velikoj sali Županijske zgrade.
Obrazovana je grupa za izbor članova Uprave u koju su ušli: Bogoljub Aleksić, Miloš Stefanović, Josif Podgradski, dr Zoran Kamenković, dr Imre Varadi, Nikola Bešlić, Šandor Bajor i dr Boža Ankić. Za predsednika je izabran Nikola Kostić, direktor Naradne banke, za podpredsednika dr Pera Erdeljan, za sekretara dr Dušan Bratić i za blagajnika Mikloš Feldeš. Nadzorni odbor činili su: Kamenko Rakidžić, Krunislav Todorov i dr Dragutin Petrović.

Poslednji podaci o radu podružnice Društva "Fruška Gora" u Petrovgradu, pred njeno gašenje, potiču iz 1940. godine.

Po završetku Drugog svetskog rata, čim su se prilike u našem gradu sredile i život počeo da se odvija svojim normalnim tokom, javlja se interes građanstva za turizam i planinarenje.

Prve korake za osnivanje Društva planinara u Zrenjaninu učinili su Svetislav Gojkov i Andija Čat.

Nastavnik gimnazije Dragoljub Atanacković od 22. do 27. aprila 1951. godine radi na osnivanju inicijativnog odbora, koji će izvršiti pripreme za osnivačku skupštinu. Odbor je odmah osnovan...