Uplata članarine

Дан пешачења 10. септембра 2022. ЗА КОРАК БЛИЖЕ ЗДРАВЉУ!
September 5, 2022
Organizacija akcija u 2023. godini
December 2, 2022
Prikaži sve:

Članarinu treba platiti direktno na račun kluba: 325-9500600046709-88 ,

Svrha uplate: članarina za 2023,

Primalac: KP “Zrenjanin” Zrenjanin, Makedonska 11.

  • Kod obnove članstva, članarina sa osnovnim osiguranjem PSS iznosi 1700 dinara a sa dodatnim osiguranjem PSS iznosi 3700 dinara.
  • Iznos članarine za nove članove sa osnovnim osiguranjem PSS je 1900 dinara, a sa dodatnim osiguranjem PSS je 3900 dinara jer uključuje i trošak izrade kartice od 200 dinara.
  • Obnova članstva do 18 godina sa osnovnim osiguranjem PSS iznosi 1000 dinara.
  • Za novog člana do 18 godina iznos članarine sa osnovnim osiguranjem PSS iznosi 1200 dinara.

Ukoliko želite da formulare za učlanjenje popunite kod kuće, to možete učiniti tako što ćete preuzeti fajlove i popunjene obrasce nam doneti na sastanku kluba u Makedonsku 11. Napomena: Obrazac br. 4.1 se popunjava prilikom obnove članstva, a prilikom učlanjenja treba popuniti oba obrasca.

Obrazac broj 4.1

Formular evidencioni karton clana