Ostalo

October 28, 2022

Uplata članarine

Članarinu treba platiti direktno na račun kluba: 325-9500600046709-88 , Svrha uplate: članarina za 2023, Primalac: KP “Zrenjanin” Zrenjanin, Makedonska 11. Kod obnove članstva, članarina sa osnovnim osiguranjem PSS iznosi 1700 […]