Članarine za 2023.

ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ 3.Б КАТЕГОРИЈЕ
December 11, 2022
Ispraćaj planinarske godine
December 13, 2022
Prikaži sve:

Na poslednjoj sednici UO od 09.12.2022. godine, doneta je odluka o visini članarine za 2023. godinu. Ona iznosi 1700 dinara za odrasle članove a za decu I omladinu do 18 godina 1000,00
dinara. Izrada kartice za novog člana, iznosi kao I do sada 200,00 dinara.
Članarinu treba platiti direktno na račun kluba:
325-9500600046709-88
Svrha uplate: članarina za 2023. godinu
Primalac: KP “Zrenjanin” Zrenjanin,
Makedonska 11.
Radi evidencije, istovremeno treba popuniti obrazac, evidencioni list koji se može preuzeti sa sajta kluba ili lično u prostorijama kluba. Naručivanje markica za 2023. godinu će biti
moguće od 01.01.2023. godine (stare markice važe do kraja januara). Članovi koji nemaju prostora na svojoj članskoj kartici da zalepe markicu za 2023.
godinu (popunjena su sva polja predvidjena za lepljenje markica) mogu da prelepe preko prve (najstarije) markice na kartici.

Ukoliko ne žele da prelepe markicu, može im se izraditi nova članska kartica kao duplikat postojeće, sa istim serijskim brojem.
Pri tom, uz članarinu treba uplatiti I iznos za izradu duplikata kartice I sve to treba naglasiti sekretaru kluba.