Informacija o osiguranju članova PSS

Godišnji plan akcija za 2023.
December 29, 2022
POHOD U PJENOVAC
January 5, 2023
Prikaži sve:

Informacija o osiguranju članova PSS

 

Planinarski savez Srbije i 2023. godine, kroz članarinu, osigurava svoje članove u dva nivoa.

Prvi nivo osiguranja (osnovno osiguranje) planinar stiče uplatom članarine u iznosu od 800,00 dinara u matičnoj Osnovnoj planinarskoj organizaciji. Osiguranje ovog nivoa pokriva planinarske akcije u Evropi i to samo osnovne planinarske aktivnosti (planinarenje, treking liga, planinsko trčanje, planinarska orjentacija kao i takmičenja u organi PSS-a). Akcije ovog tipa moraju da budu u kalendaru PSS ili Osnovnih planinarskih organizacija koje su u sklopu PSS.

Prvi nivo izuzima akcije speleologa, alpinista, visokogoraca, treninzi sportskih penjača i visoko rizične aktivnosti.

Drugi nivo osiguranja (dodatno osiguranje) planinar stiče uplatom članarine u iznosu od 2.800,00 dinara u matičnoj Osnovnoj organizaciji. Osiguranje ovog nivoa obuhvata osiguranje člana PSS u celom svetu bez limita visine i pokriva sve aktivnosti koje se nalaze u statutu PSS. Akcije ovog tipa ne moraju da budu u kalendaru aktivnosti PSS ili OPO, mogu da budu samostalne sa najmanje dva člana Saveza ili neke druge planinarske organizacije u sklopu UIAA. Ukoliko se dogodi nesrećni slučaj, pri dostavljanju propisane dokumentacije potrebno je dostaviti i sliku/snimak sa mesta nesreće sa upisanim GPS kordinatama ili da je akcija najavljena 24 sata pre održavanje iste na osiguranje@pss.rs.

Alpinisti članarinu u iznosu od 800,00 dinara plaćaju u svojoj matičnoj planinarskoj organizaciji, a uplatom članske alpinističke markice u iznosu od 2.800,00 dinara ostvaruju drugi nivo (dodatno osiguranje) jer prvi nivo ne pokriva ovu sportsku disciplinu.

Polisa i uslovi osiguranja nalaze se na sajtu PSS-a

Za sve nejasnoće i dileme možete se obratiti komisiji za bezbednost na mail bezbednost©pss.rs ili na tel 0641381690 Nenad

 

Komisija za bezbednost

i preventivu u planinama